Imprimat

Infomatii in conformitate cu legea E-Commerce:

Proprietar:
Enecon GmbH
Gewerbeparkstrasse 27
A-3500 Krems
Austria

Reprezentat de:
Director General Gerhard Grossauer
Phone: +43 (0)2732 / 85000-14
Fax: +49 (0)2732 /85000-18
Internet: www.enecon.at
E-Mail: office@enecon.at
Numar de intrare:
Inscrierea in evidenta Krems an der Donau
Instanta de registru: Handelsgericht Krems
Numarul de inregistrare: FN 248121i
TVA: ATU57950845

Conturi bancare:
BA-CA - BLZ.: 12000 Kto.Nr.: 520 975 39184
Cod BIC: BKAUATWW
IBAN: AT861200052097539184

Disclaimer:

Responsabilitatea pentru continut:
Continutul paginilor noastre a fost creat cu mare grija. Pentru acuratetea, deplinatatea si actualitatea continutului nu ne putem asuma nici o responsabilitate.In calitate de furnizor de servicii suntem responsabili in conformitate cu Media Act pentru propriul nostru continut de pe aceste pagini in conformitate cu legile generale. In conformitate cu legea presei, noi, ca furnzori de servicii, nu suntem obligati sa monitorizam informatiile transmise sau stocate, sau sa investigam circumstantele care indica o activitate ilegala. Obligatiile de a elimina sau de a bloca utilizarea de informatii in conformitate cu legile generale, raman neafectate. Cu toate acestea, o datorie relevanta este posibila doar de la data de cunoastere a unei incalcari specifice. In urma sesizarii unor astfel de incalcari vom elimina continutul imediat.

Responsabilitatea pentru Link-uri:
Site-ul nostru contine link-uri catre website-uri externe, peste care nu avem nici un control. Prin urmare, nu putem accepta nici o responsabilitate pentru continutul extern. Furnizorul sau operatorul respectiv este responsabil intotdeauna pentru continutul oricarui site legat. Site-urile legate, au fost verificate la momentul conectarii acestora, pentru eventuale incalcari ale legii. Continuturile ilegale au fost scoase in momentul conectarii. In urma sesizarii incalcarilor vom elemina imediat aceste link-uri.

Drepturi de autor:
Continutul si lucrarile de pe aceste pagini, create de catre operatorii site-ului sunt supuse ligislatiei germane privind drepturile de autor. Reproducerea, adaptarea, distributia si orice alt fel de exploatare in afara limitelor drepturilor de autor, necesita acordul scris al autorului sau creatorului. Descarcarea si copierea acestor pagini este permisa doar pentru uz personal, necomercial. In masura in care continutul nu este creat de catre operatorul site-ului, drepturile de autor apartin unor terte parti. Contributia partilor terte sunt marcate ca atare. In orice caz ar trebui sa fii constient de incalcarea drepturilor de autor, noi va cerem indicii. In urma sesizarii unor incalcari, vom elimina un astfel de continut imediat.


01.06.2015 ┬ę Enecon GmbH